TDC  on Xilinx 7 Series

TDC on Xilinx 7 Series

Kintex、Zynq、Artix

精度:20ps; 量程:73年; 数据接口:RS232、SPI、UDP、PCIE2.0X1-X8; 单通道最大测量速率:70MSPS on Zynq/Artix,90MSPS on Kintex。 连续数据吐出率 :180MSPS on Kintex with PCIE 2.0X8

联系电话
18917076612

精度:20ps;

量程:73年; 

数据接口:RS232、SPI、UDP、PCIE2.0X1-X8;

单通道最大测量速率:70MSPS on Zynq/Artix,90MSPS on Kintex。

连续数据吐出率 :180MSPS on Kintex with PCIE 2.0X8

请移步产品介绍页面,下载相关产品资料。